Giới Thiệu Các Set Đồ


Tóm tắt sơ lượt drop các item bên dưới


Đồ cấp 1 : Box Kundun 1 - có ring pen
Đồ cấp 2 : Box Kundun 2 - có ring pen
Đồ cấp 3 : Box Kundun 3 - có ring pen
Đồ cấp 4 : Box Kundun 4
Đồ cấp 5 : Box Kundun 5
Đồ cấp 6 : Boss Kundun
Đồ Socket : Boss Medusa
Đồ Socket 1 : Boss Nhện + Quỷ Vương + Erohim
Đồ Socket 2 : Hộp quà bạc + vàngChủng tộc Thông tin item
DW Giáp :
Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 1: set Xương
Cấp 2: set Nhân sư
Cấp 3: set Ma Thuật
Cấp 4: set Triệu Hồn
Cấp 5: set Ánh Trăng
Cấp 5: set Ma Vương
Cấp 6: set Thần Ma (380 Level)
Socket : set Quỷ Vương
Socket 1: set Thái Âm
Socket 2: Set Ma Thuật (cấp 2)
Vũ khí :
Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 3: Gậy Lôi Phong
Cấp 4: Gậy Triệu Hồn, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Kundun , Gậy Hỏa Long
Cấp 6: Gậy Thần Ma (380 Level)
Socket : Gậy Quỷ Vương , khiên bạch dương
Socket 1: (Gậy) Mãng xà, bóng tối, huyết thần, hắc thần
gậy thần, huyền quang, khiên thái âm
Socket 2: Gậy hỏa long c2, gậy thiên tử cấp 2,
Khiên Huyết Thần, Hắc Thần, Thánh Thần, Thức Tỉnh, Bích Thần, Ánh Dương.


DK Giáp :
Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 1: set Trâu Xanh
Cấp 2: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 3: set Hoả Long
Cấp 4: set Hắc Long
Cấp 5: set Hắc Điểu, Phượng Hoàng
Cấp 5: set Thần Long
Cấp 6: set Quyền Năng (380 Level)
Socket 0: set Hoàng Long, set Thần Thoại (titan)
Socket 1: set Bão Táp
Socket 2: Set Hỏa Long (cấp 2)
Vũ khí :
Cấp 1:...
Cấp 2:...
Cấp 3: Kiếm Điện
Cấp 3: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 4: Cuồng Phong Đao, Thiên Ma Kiếm,Ỷ thiên đao
Cấp 5: Thiên Tử kiếm
Cấp 6: Đao Quyền Năng "380"
Socket : Ngọc Bích Kiếm, Hỏa Long Kiếm, khiên vinh quang, Chùy Băng Tinh
Socket 1: Linh phong kiếm, Tình kiếm, kiếm huyết thần
kiếm hắc thần, kiếm linh hồn, kiếm thức tỉnh, Khiên bão táp
Vuốt Quỷ, Long Giáo, Thương Hắc Thần, Thương Thánh Thần
Giáo Linh Hồn, Giáo Ngọc Dương, Chùy Tối Thượng, Chùy Thánh Thần
Chùy Linh Hồn, Chùy Thức Tỉnh, Chùy Vương
Socket 2: Thiên Tử Kiếm (cấp 2) Giáo Thiên Tử (Cấp 2), Chùy Thiên Tử (Cấp 2)
Khiên Huyết Thần, Hắc Thần, Thánh Thần, Thức Tỉnh, Bích Thần, Ánh Dương.

ELF Giáp :
Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 3: set Kim Ngân
Cấp 4: set Giai Nhân
Cấp 5: set Thánh Nữ
Cấp 5: set Nữ Thần
Cấp 6: set Thái Bình (380 Level)
Socket : set Anh Vũ, set Thiên Vũ
Socket 1: set Linh Tinh
Socket 2: Set Kim Ngân (cấp 2)
Vũ khí :
Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh, Cung Thiên Mệnh
Cấp 5: Nỏ Hỏa Long
Cấp 5: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ,Mỹ Nhân Cung
Cấp 6: Cung Thái Bình (380 Level)
Socket : Cung Thần Ưng , Cung Thiên vũ Khiên Băng tinh
Socket 1: Cung Thiên Sứ, Cung Huyết Thần, Cung Hắc Thần, Cung Thức Tĩnh
Socket 2: Nỏ Hỏa Long (cấp 2) - Cung Hỏa Long (Cấp 2)

Khiên Huyết Thần, Hắc Thần, Thánh Thần, Thức Tỉnh, Bích Thần, Ánh Dương.

MG Giáp :
Cấp 3: set Phong Vũ
Cấp 4: set Lôi Phong
Cấp 5: set Cuồng Phong
Cấp 5: set Hỏa Thần
Cấp 6: set Hồng Long (380 Level)
Socket : set Hủy Diệt, set Bóng Ma
Socket 1: set Bóng đêm
Socket 2 : Phong Vũ Cấp 2
Vũ khí :
Cấp 3: Lôi Phong đao
Cấp 4: Ảo Ảnh đao
Cấp 5: Hỏa Tinh Kiếm,Đao Sinh Mệnh
Cấp 6: Đao Hồng Long (380 Level)
Socket : Bá Vương Kiếm , khiên giác đấu
Socket 1: Đao Huyết Thần, Đao Hắc Thần, Đao Thánh Thần
Đao Linh Hồn, Kiếm Thành và các vũ khí DK + DW MG xài dc
Socket 2: Kiếm Sinh Mệnh (Cấp 2), Đao Sinh Mệnh (Cấp 2) và các vũ khí DK + DW
Khiên Huyết Thần, Hắc Thần, Thánh Thần, Thức Tỉnh, Bích Thần, Ánh Dương.


DL Giáp :
Cấp 2: set Thiết Ma
Cấp 3: set Huyền Thiết
Cấp 4: set Hắc Vương
Cấp 5: set Chí Tôn
Cấp 5: set Hoàng Kim
Cấp 6: set Thái Dương (380 Level)
Socket : set Đế Vương
Socket 1: set Ánh Sáng
Socket 2 : Huyền thiết Cấp 2
Vũ khí :
Cấp 1: Quyền trượng Chiến
Cấp 2: Quyền trượng Thép
Cấp 3: Quyền trượng Bóng Tối, Quyền trượng Kim Cương
Cấp 4: Quyền trượng Tối Cao
Cấp 5: Quyền trượng Đại Vương, Quyền trượng Thiên Tử
Cấp 6: Quyền trượng Thái Dương (380 Level)
Socket : Trượng Lôi Phong , khiên thập tự
Socket 1: Trượng Băng Giá, Trượng Sấm Sét, Trượng Huyết Thần, Trượng Sét
Trượng Linh Hồn, Trượng Thức Tỉnh,
Chùy Tối Thượng, Chùy Thánh Thần
Chùy Linh Hồn, Chùy Thức Tỉnh, Chùy Vương, Khiên Ánh Sáng

Socket 2 : Trượng Thiên Tử (cấp 2) Chùy Thiên Tử (Cấp 2)
Khiên Huyết Thần, Hắc Thần, Thánh Thần, Thức Tỉnh, Bích Thần, Ánh Dương.
SM Giáp :
Cấp 2: set Thuật sĩ
Cấp 3: set Hỏa Thiên
Cấp 4: set Ma Pháp
Cấp 5: set Phục Ma
Cấp 6: set Bão Điện(380 Level)
Socket : set Nữ Vương, set Chiêm Tinh
Socket 1: set Huyết Ma
Socket 2 : Ma Pháp Cấp 2
Vũ khí :
Cấp 1: Gậy Phép Thuật
Cấp 2: Gậy Gió
Cấp 2: Gậy Triệu Hồi
Cấp 3: Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
Cấp 4: Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
Cấp 5: Gậy Thiên Nữ
Cấp 6: Khuyển Bão điện (380 Level)
Socket : Gậy Chiêm Tinh, khiên băng tinh,
Sách Ma Công
Socket 1: Gậy Hồng Ngọc, Khuyển Huyết Thần, Khuyển Hắc Thần
Khuyển Huyền Quang, Khuyển Mục Bích, Khiên Lộ Băng Tinh
Socket 2: Gậy Thiên Nữ (cấp 2) - Khuyển Thiên Tử (Cấp 2)
Khiên Huyết Thần, Hắc Thần, Thánh Thần, Thức Tỉnh, Bích Thần, Ánh Dương.
RF Giáp :
Cấp 3: set Địa Long
Cấp 4: set Bạch Hổ
Cấp 5: set Quyền Lực
Cấp 6: set Bạch Long (380 Level)
Socket : set Huyết Long
Socket 1 : Ánh Sáng
Socket 2 : Bạch Hổ Cấp 2
Vũ khí :
Cấp 3: Nắm đấm Địa Long
Cấp 4: Nắm đấm Bạch Hổ
Cấp 5: Nắm đấm Quyền Lực
Cấp 6: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)
Socket : Vuốt Huyết Long
Socket 1: Vuốt Huyết Thần, Vuốt Điện, Vuốt Hắc Thần, Vuốt Thánh Thần
Vuốt Thiên Tử, Vuốt Thành
Socket 2 : Vuốt Thiên Tử (Cấp 2)