Hướng dẫn cày HOA MAI VÀNG đổi lấy GCON xài


Hoa Mai Vàng
nhặt tại map Barack All Sever
Mã auto nhặt là : H M V
Sau khi nhặt hoa mai vàng đủ 255 Hoa Mai Vàng
đem về Gobin Sub-1 Map Noria
Sau khi giao dịch 255 Hoa Mai Vàng Với NPC này 100% sẽ được 1 Hộp Quà GM


Trong Hộp quà GM vứt ra sẽ 10% ramdom ra các ngọc như sau :
Ngọc Custom May Mắn (Luck)
Ngọc Custom Tính Năng (Op viên ngọc Life ấy)
Ngọc Custom Skill
Ngọc Tâm Linh
Ngọc Ước Nguyện
Ngọc Hổn Nguyên
Ngọc Sáng Tạo
Chú ý :Các ngọc này dùng để đặp vào các item ingame để nâng cấp đồ của mình Các ngọc này có thể đem ra WEB tài khoản để Quy Đổi Sang Gcon Chính xài nhé !!