Hướng dẫn CỘNG HƯỞNG và cách kiếm WcP


Click vào đây để xem video hướng dẫn cộng hưởng

Click vào đây để xem cách xóa dòng exl cùi ở item

Lưu ý : Cộng hướng
Tay sang tay - chân sang chân - kiếm sang kiếm (Cùng loại)
Item cấp 5 với item cấp 5 - 380 với 380 - sk 1 với sk 1..(Cùng cấp)Hướng dẫn CỘNG HƯỞNG (Max 3 option)


 • Để có được món đồ như ý, ngoài việc tìm kiếm từ các Event, các bạn cũng có thể tạo món đồ từ chức năng cộng hưởng trong Game.
 • Các bạn sử dụng chức năng cộng hưởng Item của 2 món đồ giống nhau hợp thành 1 và đặc biệt hơn nữa khi cộng hưởng thành công món đồ sẽ trở lên vô cùng quý giá.


Tọa độ cộng hưởng: Đến trung tâm toạ độ 134,125 LORENCIA(Sub1) và tiến hành giao dịch với
 • NPC CONG_HUONG: Chi phí 1000 WcP 10% thành công
 • (WcP có được từ việc săn BOSS và cày qoái Wcp ở Map Barack, mỗi bãi 1 con TRÂU)

Cách cộng hưởng


 • Đặt 2 Item cùng loại vào cửa sổ giao dịch với NPC Cộng hưởng
 • Item chính cần cộng hưởng lên đặt bên trái (Nếu xịt Item chính không bị mất)
 • Item cấp thấp ko thể CH đc cho Item cấp cao (Cấp ở đây là Item cấp 1,2,3,4 và 380)
 • Item phụ cần lấy tính năng để sang bên phải (Nếu xịt Item phụ này sẽ bị mất hết tính năng)
 • Nếu thành công, tính năng của Item phụ sẽ gộp sang Item chính.
Lưu ý:


 • Không cộng hưởng được Item thần, Cánh, Nhẫn và Dây chuyền
 • Tỷ lệ thành công khi cộng hưởng tối đa là ngẫu nhiên
 • Có thể cộng hưởng 2 item khác nhau nhưng phải cùng loại ( tay với tay , chân với chân, mũ với mũ, quần với quần và áo với áo)
 • Item được đặt bên trái (đằng trước) sẽ không bị mất tính năng, chỉ mất tính năng của Item được đặt bên phải (đằng sau)
 • Tổng số dòng hoàn hảo khác nhau của 2 Item không vượt quá 3 dòng.

 • Nếu thành công:
  • Đồ phụ sẽ chuyển tính năng (dòng hoàn hảo, luck, op,...) sang đồ chínhChúc Các bạn may mắn