Hướng dẫn Ép Wing Có Trong GameClick vào đây để xem cách ép Wing 2


Click vào đây để xem cách ép Wing 3Cách Ép Wing 4 tại Gobin Noria SV 1
Nguyên liệu
1 Wing 3 + 1 Wing 2 theo Class + 9 + op tính năng
1 Nguyên liệu Wing 4 + Cụm ngọc 30b30s30cre30life30chaos
Tỉ lệ thành công Test 100% - Open 40%


Cách Ép Wing 5 tại Gobin Noria SV 1
Nguyên liệu
1 Wing 4 + 1 Wing 3 theo Class + 9 + op tính năng
1 Nguyên liệu Wing 5 + Cụm ngọc 30b30s30cre30life30chaos
Tỉ lệ thành công Test 100% - Open 40%