Cách sử dụng Auto Reset trong game
Bước 1 : Nhập lệnh "/reset auto" muốn tắt thì nhập lại lệnh
Bước 2 : Cứ đi đánh qoái, đủ cấp sẽ tự động RS tiêp
Cách sử dụng Off game treo Reset ko cần Online
Bước 1 : Tìm bãi qoái rồi nhập lệnh "/reset auto"
Bước 2 : Chỉnh Auto đánh ở bảng tự động đánh "nhấn chữ Z"
Bước 3 : Nhấn vào nút
Auto Treo Offline ở ảnh này a1.jpg
Bước 4 : Nhấn phím Home là ok all (Diss game)
Bước 5 : Muốn xem được chưa thi vào 1 acc clone vào xem nhé !
Lưu ý : Ngày chủ nhật được RS 20 lần, các ngày còn lại ngày 10 lần