Máy chủ Thông tin sự kiện
1,2,3,4 BOSS VÀNG (Golden Invasion) (Săn Boss).
Săn Boss vàng xuất hiện ngẫu nhiên ở
Lorencia, Noria, Devias, Dungeon,
Losttower, Atlans
Tarkan, Icarus, Kanturu,Aida, Kantucore
Elbeland, Swamp of Clamness, Raklion
(00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00)
1,2,3,4 BINH ĐOÀN PHÙ THỦY (White Wizard).
Xuất hiện ngẫu nhiên ở Lorencia, Noria, Devias
Săn phù thủy trắng rớt ngọc và nhẫn phù thủy
(00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00)
1,2,3,4 HỖN NGUYÊN LÂU (Chaos Castle)
Chaos Castle cấp độ 6 rớt ngọc và đồ thần tỷ lệ cao hơn
(01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 21:00)
1,2,3,4 QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (Devil Square)
Quảng Trường Quỷ tăng gấp đôi kinh nghiệm
Gấp đôi tỷ lệ rớt đồ và nhặt ngọc theo số lượng đánh qoái
(2 tiếng một lần bắt đầu từ 02:00 ) - (00h00 là không có)
1,2,3,4 HUYẾT LÂU (Blood Castle).
Lâu Đài Máu tăng gấp đôi kinh nghiệm
Gấp đôi tỷ lệ rớt đồ và nhặt ngọc theo số lượng đánh qoái
(2 tiếng một lần bắt đầu từ 02:30) - (00h00 là không có)
1,2,3,4 THÁP TINH LUYỆN (Kanturu Event).
Đeo nhẫn dịch chuyển để vào tháp, tiêu diệt boss rớt đồ Excellent
Bản đồ: KanturuRelics
(Hàng ngày)
1,2,3,4 SỰ KIỆN THỎ NGỌC (Blue Event).
Sự kiện săn Boss để kiếm ngọc + vé Santa ra web đổi lấy Vpoint
Bản đồ: Atlans 20 Thỏ Ramdom tọa độ
(00:15, 06:15, 12:15, 18:15)
1,2,3,4 BOSS RED DRAGON (RỒNG ĐỎ).
Săn Boss kiếm item 380
Bản đồ: Devias3 (216.183)

(00:45, 06:45, 12:45, 18:45)
1,2,3,4 KUNDUN XUẤT HIỆN THEO GIỜ.
Kundun sẽ xuất hiện theo khung giờ cố định
Bản đồ: Kalima7 chạy vào cuối map
(01:15, 07:15, 13:15, 19:15)
1,2,3,4 BOSS MEDUSA.
Săn Boss kiếm item Socket
Bản đồ: Swamp of Clamness Có 1 Boss sẽ Ramdom trong 4 tọa độ dưới
Tọa độ : 133.227, 203.113, 174.26, 61.77
(01:45, 07:45, 13:45, 19:45)
1,2,3,4 BOSS SELUPAN (Nhện).
Săn Boss kiếm item Socket 1
Bản đồ: LaCleon (Raklion) (hang nhện)
(02:15, 08:15, 14:15, 20:15)
1,2,3,4 ĐẠI CHIẾN BOSS QUỶ VƯƠNG.
Săn boss kiếm item socket 1.
Bản đồ: Aida2 (238.233)
(02:45,08:45, 14:45, 20:45)
1,2,3,4 SỰ KIỆN Mùa Hè (Sum Event).
Sự kiện săn Boss để kiếm ngọc + vé Santa ra web đổi lấy Vpoint
Bản đồ: Tarkan Có 20 BOSS Ramdom tọa độ trong Map
(03:15, 09:15, 15:15, 21:15)
1,2,3,4 ĐẠI CHIẾN BOSS EROHIM.
Săn boss kiếm item socket 1.
Bản đồ: Atlans (46.36)
(03:45, 09:45, 15:45, 21:45)
1,2,3,4 Event (Santa).
Sự kiện săn Boss để kiếm ngọc + vé Santa ra web đổi lấy Vpoint
Bản đồ: Icarus Có 20 BOSS Ramdom tọa độ trong Map
(04:15, 10:15, 16:15, 22:15)
1,2,3,4 BOSS FEREA.
Săn Boss kiếm item Socket
Bản đồ: Ferea tọa độ 207.112
(04:45, 10:45, 16:45, 22:45)
1,2,3,4 BOSS SKELETON KING (VUA QUỶ XƯƠNG).
Săn Boss kiếm item Socket
Bản đồ: Lorencia (9.136)
(05:15, 11:15, 17:15, 23:15)
1,2,3,4 Event Săn Túi Quà.
Sự kiện săn Boss để kiếm ngọc + vé Santa ra web đổi lấy Vpoint
Bản đồ: Losttower - Có 20 BOSS Ramdom tọa độ trong Map
(05:45, 11:45, 17:45, 23:45)
1 Event PK all Game (21:00) - Vào Máp theo sự kiện ở chữ "M"
1 Event PK Class DK-DK (21:10) - Vào Máp theo sự kiện ở chữ "M"
1 Event PK Class DW-DW (21:10) - Vào Máp theo sự kiện ở chữ "M"
1 Event PK Class ELF-ELF (21:10) - Vào Máp theo sự kiện ở chữ "M"
1 Event PK Class MG-MG (21:10) - Vào Máp theo sự kiện ở chữ "M"
1 Event PK Class DL-DL (21:10) - Vào Máp theo sự kiện ở chữ "M"
1 Event PK Class SUM-SUM (21:10) - Vào Máp theo sự kiện ở chữ "M"
1 Event PK Class RF-RF (21:10) - Vào Máp theo sự kiện ở chữ "M"
1 Event nhặt đồ Lorencia (20:50) Về Lorencia chờ nhặt đồ
1 Event PK Team tại quán Bar Lorencia (Cột TvT)-(19h30)
1 Event trả lời câu hỏi nhanh nhận Wcon (21:30).
Click vào ảnh để xem trả lời :
anh.jpg
1,2,3,4 Dopple - đã mở
1,2,3,4 Bạch Long Điện - đã mở
(01:10, 05:10, 09:10, 13:10, 17:10, 21:10)
1,2,3,4 Gaion - đã mở
1,2,3,4 Happy Hour Event (Tăng exp all Game)
(02:05, 04:05, 06:05, 11:05, 17:05, 23:05)
1 CÔNG THÀNH CHIẾN MINI
Điều kiện đăng ký: ....
Thời gian : 20h10
Bản đồ: Công Thành Chiến
(...)