[BẠCH LONG] Thông Tin Open Beta + GHRS + Lộ Trình Game
  • EXP Sub PK: 500x
  • EXP Sub Non-PK: 300x
  • Drop: 20%
  • Exl Item Drop : Max 3 option Exl - cộng hưởng max 3 option
  • Phiên Bản : Season 6.9 - Không Webshop
  • Open Beta : 20h30 ngày 23-05-2021
STT Nội dung Ghi chú
1 Mở DROP Lông Vũ, HHHT Mở khi open ICARUS
2 Mở DROP NL wing 2.5 Đã mở ở các BOSS to
3 Điều Kiện Lập Guild 400 Level
4 Tạo nhân vật mới 20 Reset - 15000 Point - 400 Level - 200.000.000 Zen
5 Ngày Open Được Reset 20 Resets - ngày sau GHRS sẽ là 10 lần mỗi ngày theo top 1
6 Max Option Game 3 Option (nếu phát hiện quá Fix ngay)
7 Drop zen 5%
8 Săn item exl cấp 1 - 5 Boss vàng + phá tháp Maya + Gaion + Dopple + B.L.Điện
9 Săn item 380 (cấp 6) Boss Kundun xong top đợt 1 mở
10 Săn item Socket 1 Boss Medusa chưa mở
11 Săn item Socket 2 Boss Nhện + Quỷ Vương + Siêu Boss Erohim chưa mở
12 Săn item Socket 3 Drop ở Hộp Quà Vàng + Hộp Quà Bạc chưa mở
13 Săn nguyên liệu Wing 3-4-5 Chưa mở
14 Cày WconP (Cộng Hưởng) Click vào đây xem đã mở
15 Cày Vpoint CÁC SỰ KIỆN BC8 - SUM - THỎ - SANTA - HỘP QUÀ
16 Cày Gcoin CÁC SỰ KIỆN BC8 - SUM - THỎ - SANTA - HỘP QUÀ
17 Cày Ngọc CÁC SỰ KIỆN BC8 - DV7 - SUM - THỎ - SANTA - HỘP QUÀ
18 Sử dụng auto RS + Offattack Click vào đây để xem
19 Yêu Cầu Cấp độ khi RS Click vào đây để xem