Quà tặng Tân Thủ và Event Like Share tặng Gấu Trúc

Quà tặng tân thủ tự động khi khởi tạo nhân vật:

- 1 Wing 2 luck + 9 Vĩnh Viễn
- 1 Sét Đồ Cấp 3 Exl + 9 Luck 10 Tránh Đòn Vĩnh Viễn
- 1 Bộ Vũ Khí Cấp 3 Exl + 9 Luck 20/Cấp độ Vĩnh Viễn
- 1 Sách thuộc tính vĩnh viễn
- Bùa thiên sứ 3 ngày
Lưu ý :
Vì tránh lạm dụng đồ đạc tân thủ
Nên các item đó không giao dịch hay làm gì được, chỉ để mang sử dụng

Event Like Share tặng gấu trúc sử dụng 7 ngày

STT Thông tin sự kiện
Bước 1 Like và theo giõi Fanpage
"Thế Giới Mu Online"
Click vào đây để vào Fanpage
Bước 2 Like và chia sẽ bài viết quảng cáo game
Click vào đây để vào bài viết yêu cầu chia sẽ
Bước 3 Liên hệ ngay trực tiếp admin để nhận Gấu
Click vào đây để liên hệ với ADMIN