ĐUA TOP ALPHATEST GAME


(Thời gian từ: 20:30 ngày 21/5 đến hết 14:00 ngày 23/5)

Cách tính :
  • Tính theo Xếp hạng All
  • Không giới hạn Reset Alphatest
  • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
  • Lưu ý : Reset alphatest sẽ ko lên POINT, mặc định Test 65k


Giải thưởng:


Thứ Hạng Phần Thưởng
1 150k Gcoin Vào Tài khoản
2 100k Gcoin Vào Tài khoản
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoản
Các nhận giải :
- Gcoin trao thẳng vào tài khoản các bạn khi game Openbta
- Openbeta các bạn tạo tài khoản và nhân vật rồi inbox cho AMDIN FB nhé