ĐUA TOP MASTER NGÀY ĐẦU(Thời gian từ: 20:30 ngày 23/5 đến hết 23:59 ngày 23/5)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Master All
 • Bằng cấp bằng Reset bằng Master thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên topGiải thưởng :


Thứ Hạng Reset Phần Thưởng
1 1 Bộ Vũ Khí Cấp 5 Luck 2 Option + 9
2 1 Bộ Vũ Khí Cấp 5 Luck 1 Option + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoản


Giải thưởng top nạp trong ngày :

Top nạp trong ngày 23/5 Phần Thưởng
1 1 Bộ Vũ Khí Cấp 5 Luck 2 Option + 9
2 1 Bộ Vũ Khí Cấp 5 Luck 1 Option + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoản
Các nhận giải top này :
- Các bạn inbox vào FB "Thế Giới Mu Online" để nhậnĐUA TOP RESET 3 NGÀY
(Thời gian từ: 20:30 ngày 23/5 đến hết 23:59 ngày 25/5)

Cách tính :


 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
Giải thưởng :


Thứ Hạng Reset Phần Thưởng
1 1 Wing 2.5 Luck 1 Option + 9
2 1 Wing 2.5 Luck + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoảnGiải thưởng top nạp trong ngày :

Top nạp trong ngày 24 + 25/5 Phần Thưởng
1 1 Wing 2.5 Luck 1 Opton + 9
2 1 Wing 2.5 Luck + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoản

Các nhận giải top này :
- Các bạn inbox vào FB "Thế Giới Mu Online" để nhậnĐUA TOP RESET 5 NGÀY
(Thời gian từ: 20:30 ngày 23/5 đến hết 23:59 ngày 27/5)

Cách tính :


 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
Giải thưởng :


Thứ Hạng Reset Phần Thưởng
1 1 Wing 2.5 Luck 2 Option + 9
2 1 Wing 2.5 Luck 1 Option + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoảnGiải thưởng top nạp trong ngày :

Top nạp trong ngày 26 + 27/5 Phần Thưởng
1 1 Wing 2.5 Luck 2 Option + 9
2 1 Wing 2.5 Luck 1 Option + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoản

Các nhận giải top này :
- Các bạn inbox vào FB "Thế Giới Mu Online" để nhậnĐUA TOP RESET 7 NGÀY
(Thời gian từ: 20:30 ngày 23/5 đến hết 23:59 ngày 29/5)

Cách tính :


 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
Giải thưởng :


Thứ Hạng Reset Phần Thưởng
1 1 Bộ Vũ Khí Câp 5 Luck 3 Option + 9
2 1 Bộ Vũ Khí Câp 5 Luck 2 Option + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoảnGiải thưởng top nạp trong ngày :

Top nạp trong ngày 28+29/5 Phần Thưởng
1 1 Bộ Vũ Khí Câp 5 Luck 3 Option + 9
2 1 Bộ Vũ Khí Câp 5 Luck 2 Option + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoản

Các nhận giải top này :
- Các bạn inbox vào FB "Thế Giới Mu Online" để nhận
ĐUA TOP RESET CHỦNG TỘC
(Thời gian từ: 20:30 ngày 23/5 đến hết 23:59 ngày 31/5)

Cách tính :


 • Tính theo Xếp hạng của từng chủng tộc
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top


 • Trong ngày đua top chủng tộc ai đổi giới tính sẽ bị loại
 • Có thể đổi giới tính trước ngày đua top thì vẫn tính TOP
Giải thưởng :


Thứ Hạng Reset Phần Thưởng
1 1 Bộ Vũ Khí Câp 6 Luck 2 Option + 9
2 1 Bộ Vũ Khí Câp 6 Luck 1 Option + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoảnGiải thưởng top nạp trong ngày :

Top nạp trong ngày 30+31/5 Phần Thưởng
1 1 Bộ Vũ Khí Câp 6 Luck 2 Option + 9
2 1 Bộ Vũ Khí Câp 6 Luck 1 Option + 9
3 70k Gcoin Vào Tài khoản
4 50k Gcoin Vào Tài khoản
5 40k Gcoin Vào Tài khoản

Các nhận giải top này :
- Các bạn CMT bài viết chốt top ở Group "Thế Giới Mu Online" để nhận
ĐUA NẠP TIỀN ĐỢT 1
(Thời gian từ: 20:30 ngày 23/5 đến hết 23:59 ngày 31/5)

Cách tính :


 • Tính theo Xếp hạng Nạp Thẻ All
 • Bằng số tiền thì người nào kick nạp trước sẽ ăn top
Giải thưởng :


Top nạp Phần Thưởng
1 1 Wing 3 Luck 2 Option + 11
1 Sét đồ Cấp 6 Luck 3 Option + 11 (Vũ khí 3 Option)
1 Bộ Ring Pen 3 Option + 11
2 1 Wing 3 Luck 2 Option + 10
1 Sét đồ Cấp 6 Luck 2 Option + 10 (Vũ khí 3 Option)
1 Bộ Ring Pen 2 Option + 10
3 1 Wing 3 Luck 2 Option + 9
1 Sét đồ Cấp 6 Luck 2 Option + 9 (Vũ khí 2 Option)
1 Bộ Ring Pen 2 Option + 9
4 1 Wing 3 Luck 1 Option + 9
1 Sét đồ Cấp 6 Luck 1 Option + 9 (Vũ khí 2 Option)
1 Bộ Ring Pen 2 Option + 9
5 1 Wing 3 Luck 1 Option + 9
1 Sét đồ Cấp 6 Luck 1 Option + 9 (Vũ khí 1 Option)
1 Bộ Ring Pen 2 Option + 9Các nhận giải top này :
- Các bạn inbox vào FB "Thế Giới Mu Online" để nhận